78. rocznica wybuchu II wojny światowej

Mija 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. W wielu miejscach odbywają się podniosłe uroczystości, by pamięć o tamtych dniach nigdy nie zgasła, by uczcić bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, a miłość do Ojczyzny jest i będzie nadal przekazywana i wdrażana. Dziś szczególnie pamiętamy tych, którzy polegli w czasie II wojny światowej, na wszystkich frontach i miejscach kaźni. Polegli na polu chwały!