KILKA WAŻNYCH SPRAW - Małgorzata Pępęk

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Do wyborów pozostało

Zegar odmierza czas do wyborów samorządowych

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

W Sejmie było ostatnio gorąco – bo przede wszystkim pojawił się projekt ustawy budżetowej na 2019 rok. Już na tym etapie zgłosiłam uwagę o wpisanie w wydatki inwestycyjne w ujęciu regionalnym 137 mln zł na odmulenie Jeziora Żywieckiego. Musimy działać wspólnie, żeby w końcu do tego doprowadzić.

***

Niestety, prolongowany został o dwa lata przez ministra energii zakaz sprzedaży tzw. odpadów węglowych. Najbardziej toksyczne miały i inne odpady z kopalni, w których znajdują się metale ciężkie i inne rakotwórcze substancje, jeszcze przez dwa lata będą spalane w piecach, które Polacy mają w domach. Rozporządzenie o zakazie sprzedaży, które zakazuje sprzedaży takich materiałów, zacznie obowiązywać dopiero od 30 czerwca 2020. Dlatego trzeba realnie wesprzeć naszych mieszkańców, żeby zacząć likwidować smog.

***

Szanowni Państwo, życie pokazuje, że trzeba na bieżąco śledzić decyzje, które zapadają w Urzędzie Miasta Żywca. Dowodzi tego sytuacja, którą zgłosili mi mieszkańcy kilku nieruchomości, będących obecnie własnością Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Czują się nierówno potraktowani przez brak informacji ze strony Urzędu. Otóż w 2003 roku Rada Miasta Żywca podjęła uchwałę ograniczającą czas funkcjonowania 80-procentowej bonifikaty przy sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom do końca czerwca kolejnego 2004 roku. Wcześniej dotychczasowi lokatorzy mogli kupić mieszkanie za 20 procent wartości. W 2005 roku Rada Miasta zdecydowała o dokapitalizowaniu ŻTBS w celu pokrycia strat powstałych w wyniku sprzedaży mieszkań z bonifikatą, poprzez przeniesienie na rzecz spółki prawa własności blisko 40 nieruchomości – przy Os. Pod Grapą, przy Krasińskiego, Kopernika, Grunwaldzkiej, przy Węglowej, Grobli, przy Słonki i Reymonta. Tymczasem prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu powinni mieć dotychczasowi najemcy...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2017 roku w wyniku skargi jednej z mieszkanek stwierdził, że uchwała Rady Miasta Żywca o dokapitalizowaniu ŻTBS została podjęta z naruszeniem prawa, z pominięciem prawa pierwokupu przysługującego najemcy. Nie stwierdza się jednak nieważności uchwały po upływie roku od jej podjęcia.

„O możliwości zakupu mieszkania z 80-procentową bonifikatą nigdy nie byłam poinformowana” – pisze jedna z mieszkanek, powołując się na zasadę równego traktowania zapisaną w Konstytucji RP. Poza tym została pozbawiona prawa pierwokupu, bo nie wiedziała o przeniesieniu własności lokali na ŻTBS. Czy tak było naprawdę? Powinny to sprawdzić odpowiednie służby.

***

Bardzo ważna sprawa dla wielu mieszkańców Żywca - do 25 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu (pokój nr 107) w godzinach pracy urzędu (pon. - pt. od 8:00 do 15:30) można zapoznać się z treścią projektu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony tutaj:

http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosciHYPERLINK "http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=33&id=5212"&HYPERLINK "http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=33&id=5212"kat_id=33HYPERLINK "http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=33&id=5212"&HYPERLINK "http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=33&id=5212"id=5212

Ważny jest m.in. załącznik do planu, zgodnie z którym wiele prywatnych obiektów objętych zostanie tzw. ochroną konserwatorską. Do wcześniej tam wpisanych 1477 nieruchomości doszły kolejne, jest ich łącznie już 1505. Musicie sprawdzić, czy czasem Wasz dom, Wasze zabudowanie nie znalazło się na tej liście, bo można jeszcze wnosić uwagi na tym etapie prac. To bardzo ważne, nie bagatelizujcie tematu. Wiele osób, których budynki zostały wcześniej wpisane do planu, dowiedziało się o tym po fakcie - gdy chcieli przystąpić do remontu, termomodernizacji czy innych działań w obrębie swojej nieruchomości. Objęcie ochroną konserwatorską oznacza, że przy dokonywaniu zgłoszenia np. remontu, rozbiórki czy przebudowy organ wydający pozwolenie może nałożyć na właściciela dodatkowe obowiązki, często wiążące się z wysokimi kosztami.

***

Oświadczam, że kłamstwem i pomówieniem jest rozsiewana w Żywcu plotka, że jako wójt po wyborze na posła, odchodząc z gminy Ślemień zostawiłam ją w długach. Mój następca protokolarnie przejął zadłużenie w wysokości 26,88 procent. Nie posiadam też sklepu, kamienicy ani żadnego innego pałacu czy pola golfowego, mam pieska. Mieszkam na Osiedlu Paderewskiego.

***

Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach samorządowych. Głosując na ludzi, którzy są ambitni, młodzi, mają dla Państwa dobre, realne rozwiązania i wiedzą, jak rozwiązać problemy mieszkańców, będziecie pewni, że wypełniając obywatelski obowiązek postawiliście na najlepszych, zgodnie z własnym przekonaniem.

Udostępnij