Cała Polska sadzi drzewa

Dziś wspólnie z dziećmi z zerówki działającej w Zespole Szkół im. Ojca Michała Tomaszka w Łękawicy oraz z gimnazjalistami, Panem wójtem Tadeuszem Tomiczkiem i Panią wicedyrektor szkoły Bogumiłą Magierą oraz panem leśniczym z Leśnictwa Kocierz Moszczanicki Jackiem Fickiem przy szkole w Łękawicy posadziliśmy kasztanowce. Właśnie dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów i pierwszego dnia wiosny. Właśnie po to, by pokazać, że las jest naszym wspólnym dobrem, drzewa wartością n ie do przecenienia, a złe prawodawstwo może doprowadzić do katastrofy, jeśli chodzi o drzewostan w Polsce. Przepisy dotyczące wycinki drzewn na prywatnych posesjach nie powinny być aż tak liberalne, jakie są po zmianie dokonanej w sali kolumnowej 16 grudnia – bo wywołały wycinkę drzew na masową skalę. Oby więcej takich pozytywnych akcji i mniej złego prawa! Na szczęście trwa już okres lęgowy ptactwa, w którym drzew się nie wycina.