Dla O. Tomaszka i potrzebujących

Ku czci Ojca Michała Tomaszka rodem z Łękawicy, misjonarza zamordowanego w Pariacoto (Peru), odbywały się w ub. sobotę 29 września uroczystości w jego rodzinnej miejscowości. Miałam zaszczyt wziąć w nich udział. Na parkingu obok kościoła w Łękawicy rano ustawiony został ambulans do poboru krwi, gdzie honorowi krwiodawcy mogli podzielić się cząstką życia z potrzebującymi. Wspaniała inicjatywa, którą zawsze będę popierać. Dodam, że w jednej ze swoich interpelacji wystąpiłam z pytaniem o zasady przekazywania darowanej przez dawców krwi koncernom farmaceutycznym na potrzeby produkcji leków, które bulwersują honorowych krwiodawców. To ich dar serca, tak było również w Łękawicy, gdzie spory tłum wspaniałych ludzi oddał swoją krew potrzebującym. Pod wieczór odbyła się uroczysta msza połączona z wystawą obrazów Józefa Hulki, miejscowego twórcy ludowego i animatora kultury. W koncercie piosenki chrześcijańskiej zachwyciła wszystkich Beata Bednarz z Bielska. Uroczystości przygotowało stowarzyszenie Szeroka, m.in. wspólnie z miejscową parafią.