4 CZERWCA - ŚWIĘTO NASZEJ WOLNOŚCI - Małgorzata Pępęk

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

4 czerwca obchodzimy 30 rocznicę jednego z najistotniejszych wydarzeń, które diametralnie zmieniło bieg historii Polski. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii naszego kraju  częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. Zakończyły się one zwycięstwem "Solidarności" i zapoczątkowały upadek komunizmu nie  tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenia polityczne nabrały wówczas nowej dynamiki. Rozpoczął się proces stopniowego oddawania władzy przez dotychczas rządzących. Przemiany dokonywały się w każdej dziedzinie życia społeczno-politycznego, również w systemie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Od 1990 roku związana byłam z samorządem gminy Ślemień. Do 2002 zasiadałam w radzie gminy, wchodziłam też w skład zarządu gminy. Przez trzy kolejne kadencje od 2002 roku byłam jej wójtem, a od listopada 2011 roku jestem Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnienie funkcji parlamentarzysty jest dla mnie nadal ogromnym zaszczytem i wyzwaniem. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuję w bieżącej pracy parlamentarnej.

Warto pamiętać, że nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie wizjonerzy, którzy wyobrazili sobie suwerenne państwo. Pamiętajmy, jak wielu walczyło za wolność, demokrację, Konstytucję, prawa obywateli.

Udostępnij