FELICJAN SZCZYPKA Z KOŃCZYC MAŁYCH LAUREATEM "SREBRNEJ CIESZYNIANKI" - Małgorzata Pępęk

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Corocznie samorządy Ziemi Cieszyńskiej Laurem „Srebrnej Cieszynianki” wyróżniają osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności lokalnej. Taką osobą jest niewątpliwie Pan Felicjan Szczypka, który aktywnie uczestniczy w życiu Kończyc Małych. Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Zebrzydowice miałam przyjemność złożyć serdeczne gratulacje. Życzę dalszych owocnych i obfitujących w sukcesy aktywności oraz satysfakcji płynącej z podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Udostępnij