W regionie - Małgorzata Pępęk

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Moja praca w okręgu wyborczym skupia się przede wszystkim na biurze poselskim, które umożliwia wszystkim wyborcom bezpośredni ze mną kontakt. W trakcie takich spotkań przyjmuje Państwa opinie, postulaty i wnioski dotyczące np. zmian ustawodawczych i sytuacji społeczno-politycznej, udzielam porad prawno-administracyjnych, jak również staram się załatwiać sprawy ważne dla mieszkańców regionu.

Wykonując swój mandat w okręgu odbywam również szereg spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych. Uczestniczę w sesjach jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wiedza przekazana przez samorządowców jest mi bardzo potrzebna w pracy sejmowej.

Ochotnicza służba w Straży Pożarnej jest mi niezwykle bliska. Pełnię funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Ślemieniu oraz członka Prezydium Zarządu Straży w Powiecie Żywieckim. Jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków gwarantuję wszechstronną reprezentację interesów jednostek straży pożarnej na forum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do mojego biura poselskiego przychodziło sporo pań chcących czynnie działać i pomagać innym stąd zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety Podbeskidzia”, działającego na rzecz kobiet z różnych środowisk, niezależnie od wieku, statusu społecznego, czy materialnego. W 2017 roku Stowarzyszenie realizowało projekt "I Ty będziesz seniorem" przy wsparciu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 oraz cały szereg innych cennych przedsięwzięć.

Organizuję spotkania z ekspertami i autorytetami podczas których poruszamy wiele ważnych tematów dotyczących spraw ogólnopolskich, jak i naszego regionu. Wspólnie tworzymy pole aktywności i swobodnej dyskusji. Współpracuję z innymi organizacjami, by móc jak najskuteczniej odpowiadać na problemy i postulaty formułowane przez mieszkańców.

Żywiecczyzna to teren atrakcyjny turystycznie przez cały rok. Oddział Babiogórskiego PTTK w Żywcu, którego jestem członkiem, jest drugim najstarszym oddziałem powstałym na ziemiach obecnie istniejących w granicach Polski. Ma pod swoją opieką 580 kilometrów szlaków górskich, 80 kilometrów szlaków narciarskich, posiada kilkuset członków, co daje mu miejsce w pierwszej dziesiątce największych oddziałów PTTK w Polsce. Zapraszam wszystkich, którzy kochają góry tak jak ja, do wstąpienia w jego szeregi.

Udostępnij