W sejmie - Małgorzata Pępęk

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

PRZYNALEŻNOŚC DO KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Do zakresu działania Komisji należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego..

PRZYNALEŻNOŚC DO DELEGACJI PARLAMENTARNYCH I GRUP   BILATERALNYCH

Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna - Przewodnicząca

Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna - Wiceprzewodnicząca

Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna

Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna

Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei

PRZYNALEŻNOŚC DO ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH

Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego

Parlamentarny Zespół Strażaków

Parlamentarna Grupa Kobiet

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa

Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa

Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny

Udostępnij