Życiorys - Małgorzata Pępęk

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.


Urodziłam się i wychowałam w Kocierzu Rychwałdzkim. Maturę uzyskałam w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.  Od najmłodszych lat rodzice, nauczyciele, wpoili mi wartości takie jak pracowitość, uczciwość oraz odpowiedzialność za słowa i czyny. Ukończyłam studia wyższe z zakresu administracji w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Od 1990 związana byłam z samorządem gminy Ślemień. Do 2002 zasiadałam w radzie gminy, wchodziłam też w skład zarządu gminy. Przez trzy kolejne kadencje od 2002 roku byłam wójtem gminy, a od listopada 2011 roku Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W trakcie VII kadencji Sejmu w latach 2011-2015 byłam członkiem trzech komisji sejmowych – samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki senioralnej. Pracowałam w pięciu podkomisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz trzech podkomisjach stałych samorządu terytorialnego i 20 podkomisjach nadzwyczajnych. Działałam w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół Strażaków, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Działałam też w czterech grupach bilateralnych.

Oprócz wystąpień i interpelacji poselskich w Sejmie (w sumie blisko 300) pracowałam nad szeregiem ustaw i zmian w przepisach obowiązujących. Siedmiokrotnie występowałam w roli posła sprawozdawcy, byłam sygnatariuszem 96. poselskich projektów ustaw oraz współautorką zmian w ustawach. Wiele z nich przeszło wszystkie etapy trybu ustawodawczego i weszło w życie.

W trakcie obecnej kadencji Sejmu jestem członkiem dwóch komisji sejmowych – samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, administracji i spraw wewnętrznych. Pracuje w dwóch podkomisjach: finansów samorządowych oraz polityki regionalnej i ośmiu podkomisjach nadzwyczajnych. Działam w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Karkonosko-Izerskim Zespole Parlamentarnym Parlamentarnej Grupie Kobiet, Parlamentarnym Zespole ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnym Zespole Strażaków oraz Parlamentarnym Zespole Województwa Śląskiego. Działałam też w sześciu grupach bilateralnych: Polsko-Indyjskiej Grupie Parlamentarnej, której jestem przewodniczącą, Polsko-Indonezyjskiej Grupie Parlamentarnej, gdzie pełnie funkcję wiceprzewodniczącej, Grupie Parlamentarnej Polska-Republika Korei, a także Polsko-Belgijskiej, Polsko-Fińskiej oraz Polsko-Tanzańskiej Grupie Parlamentarnej.

Od lat działam w Ochotniczej Straży Pożarnej i innych organizacjach społecznych. Jestem członkiem Prezydium Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Żywieckiego i Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Ślemieniu.

W swoich działaniach zawsze wykorzystuję wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim zapał po to, by angażować się w poprawę życia mieszkańców w naszym regionie i w kraju z największą uwagą. W 2015 roku zdecydowałam się ponownie kandydować do Sejmu RP. Dzięki ogromnemu społecznemu zaufaniu wyborców mam zaszczyt reprezentować Państwa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej i działać w Państwa imieniu w celu poprawy naszej codziennej rzeczywistości.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, matką dwóch dorosłych córek, oraz babcią. Lubię górskie wycieczki, dobrą muzykę i literaturę.

Udostępnij