Ingres bp Romana Pindla do konkatedry Narodzenia NMP w Żywcu.

W niedzielne popołudnie 19 stycznia br. uczestniczyłam w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem nowego biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla. W żywieckiej świątyni biskupa przywitał proboszcz ks. infułat Władysław Fidelus, licznie zgromadzeni przedstawiciele miejscowej parafii, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i kościelnych. Oprawę muzyczną zapewniły chór „Lutnia” oraz regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Wśród uczestników uroczystości szczególnie widoczna była asysta żywiecka, czyli grupa parafian w tradycyjnych strojach mieszczańskich.W swoim pierwszym wystąpieniu w żywieckiej konkatedrze ks. biskup wzywał wszystkich diecezjan do dawania świadectwa, pogłębienia, zrozumienia i obrony wiary. Zapraszał do gruntownej lektury Pisma Świętego oraz zachęcał ludzi pozostających poza Kościołem do wysiłku zrozumienia Syna Bożego.


Poprzedni wpis: