Konkurs wiedzy o Sejmie

Z mojej inicjatywy w dniach 22-23.04.2013r. odbyło się spotkanie i konkurs wiedzy o Sejmie  nad którym honorowy patronat objęła Pani Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Współorganizatorem spotkania była Wszechnica Sejmowa. Konkurs przeprowadzony został w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu oraz w Zespole Szkół  im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego i żywieckiego. W trakcie, gdy delegacje poszczególnych szkół zmagały się z pytaniami, pozostali uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną o Sejmie i wystawę o historii Sejmu przygotowaną przez pracowników Wszechnicy Sejmowej. Uczniowie mieli możliwość kierowania pytań do mnie, a także pracowników  Wszechnicy Sejmowej.

 

Chciałabym, aby konkurs i prezentacja wiedzy o Sejmie były organizowane corocznie w obu powiatach. Jest to nie tylko atrakcyjny sposób pozyskiwania wiedzy o Sejmie RP, który niewątpliwie zachęci młodzież do aktywnego udziału w życiu politycznym naszego państwa.

 

Pragnę serdecznie podziękować laureatom i współorganizatorom. Mam nadzieję, iż dla wielu młodych osób konkurs wiedzy o Sejmie okaże się początkiem wnikliwego zainteresowania polityką. Z kolei w przyszłości wśród tej grupy młodzieży wyłoni się silna osobowość polityczna, Pan lub Pani Poseł. Tego wszystkiego z całego serca życzę wszystkim zgromadzonym uczniom.

 

Wszystkiego dobrego!