KONSULTACJE PROGRAMU POLSKA SENIORA

W Bielsku-Białej byłam gościem konsultacji, jaką posłowie prowadzą z seniorami w ramach programu Polska Seniora. Ta inicjatywa odwiedza wszystkie większe miasta. Dziękuję za udział w panelu dyskusyjnym oraz w prezentacji programu.