Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Kazimierza Pawlaka

W trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego w Tychach w ub. środę miałam ogromny zaszczyt wspólnie z wicemarszałkiem woj. śląskiego wręczać odznakę „Zasłużony dla Śląskie. Pozytywna energia” Panu Kazimierzowi Pawlakowi – 95-letniemu żołnierzowi i działaczowi społecznemu, o który wnioskowałam do Kapituły Odznaczenia. Ponawiam gratulacje i szczere wyrazy wielkiego uznania dla zasług pana Kazimierza.