Podsumowanie połowy VIII kadencji Sejmu RP

Minęły dwa lata odkąd mam zaszczyt reprezentować Państwa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To dobry moment, żeby podziękować tym, którzy przez ten czas wspierali mnie w mojej pracy. Zgłaszane przez Państwa problemy starałam się skutecznie rozwiązywać, a spotkania z Wami były dla mnie inspiracją do działań w Warszawie. Ponadto chciałam Państwa poinformować, że pracuje w trzech komisjach:

– Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
– Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
– Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Podczas obecnej kadencji łącznie wypowiedziałam się 298 razy z mównicy sejmowej przy procedowaniu ustaw, co daje mi 4 miejsce na 460 posłów. Złożyłam 138 interpelacji w ważnych dla Państwa sprawach. Składałam również pytania w sprawach bieżących i zapytania poselskie. Byłam obecna na każdym posiedzeniu Sejmu RP. Zapewniam że dalej będę angażować się w poprawę życia mieszkańców w naszym regionie i w kraju. Zapraszam Państwa do mojego biura poselskiego. Razem z moimi pracownikami chętnie wysłuchamy Państwa pomysłów i propozycji oraz pomożemy w rozwiązywaniu problemów. Pozdrawiam serdecznie.

Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP