Program - Małgorzata Pępęk

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Do wyborów pozostało

Zegar odmierza czas do wyborów samorządowych

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

Kandydat na burmistrza Małgorzata Pępek

 

Żywiec. Możemy więcej

PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW ŻYWCA

 

WSTĘP

Żywiec jest wyjątkowym miastem. Jego bogata historia, atrakcyjne położenie i wyjątkowi mieszkańcy to najważniejsze zasoby, które pozwalają o Żywcu myśleć w kategoriach miasta niebanalnego i szczególnie atrakcyjnego. Żywiec ma ogromny potencjał, niestety w dużym stopniu niewykorzystany. Jako burmistrz chcę ten stan zmienić, uczynić z Żywca miejsce, w którym jego mieszkańcom będzie się jeszcze lepiej żyć, mieszkać, pracować, do którego będzie się chciało wracać, miejsce w którym warto bywać.

Współczesne zarządzanie miastem winno być nakierowane na dynamiczny rozwój. Musi on być jednak osadzony w realiach wynikających z ekonomii i uwarunkowaniach zewnętrznych. Dlatego ważne jest, by wyznaczyć najważniejsze obszary rozwoju, które z jednej strony zagwarantują stały wzrost jakości życia mieszkańców, z drugiej zaś stworzą dla rozwoju perspektywę stałego wzrostu w przyszłości.

Swój program oparłam na najważniejszych ośmiu priorytetach, tj.

  1. Poprawie stanu środowiska, w szczególności walce ze smogiem
  2. Poprawie infrastruktury drogowej, estetyzacji miasta i bezpieczeństwa mieszkańców
  3. Rewitalizacji brzegów jeziora i rzek
  4. Wprowadzeniu Żywieckiej Karty Mieszkańca
  5. Wsparciu przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy
  6. Rozwoju edukacji, sportu i turystyki, w tym infrastruktury dla dzieci i młodzieży
  7. Wprowadzeniu kompleksowego programu wsparcia dla młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych, klubów i grup inicjatywnych
  8. Zapewnieniu atrakcyjnej oferty kulturalnej.

 

Powyższe priorytety usystematyzowałam w czterech obszarach tj. KAPITALE SPOŁECZNYM, INFRASTRUKTURZE, TURYSTYCE I REKREACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ KADRZE. Uważam, że rozwój tych dziedzin stwarza dla naszego miasta szansę wykorzystania potencjału, jaki drzemie w mieszkańcach oraz w samym mieście.

Obecnie miast takich, jak Żywiec, nie stać na przeciętność ani bylejakość.
W dobie możliwości sięgania po zewnętrzne fundusze Żywiec powinien umieć je pozyskiwać i wykorzystywać maksymalnie.

Chcę wyraźnie podkreślić, że mój program jest w pierwszej kolejności nakierowany na mieszkańców miasta – to oni są jego bezpośrednimi i głównymi adresatami. Wszelkie działania, jakie zamierzam wdrożyć, mają przede wszystkim służyć mieszkańcom, bo to oni tutaj pracują, tutaj zostawiają swoje podatki, tutaj – w Żywcu – powinni mieć warunki do życia i realizowania swoich pasji i celów.

 

1. KAPITAŁ SPOŁECZNY

Największym kapitałem każdej społeczności są jej mieszkańcy. To oni tworzą wspólnotę. Chcę, aby bezpośrednim adresatem mojego programu, a jednocześnie głównym jego podmiotem byli mieszkańcy. Najważniejsze są osoby, które tutaj żyją, uczą się, pracują, zakładają rodziny, tutaj spędzają jesień swojego życia. To oni nadają tożsamość tej ziemi, to oni tworzą i zmieniają to miasto, to oni tutaj płacą podatki.

A. Realna walka ze smogiem

Smog jest największym problemem, jaki trapi nasze miasto. Problem zanieczyszczenia powietrza musi być bezwzględnie rozwiązany. Przede wszystkim sprzeciwiam się budowie spalarni śmieci (RDF). Nie ma na nie miejsca w Żywcu.

Proponuję szereg działań, które będą składać się na program systemowego rozwiązania problemu smogu. Wprowadzenie na stałe DARMOWEJ (dla dzieci i młodzieży do lat piętnastu oraz emerytów, rencistów, inwalidów i honorowych krwiodawców) oraz za symboliczną złotówkę komunikacji miejskiej dla mieszkańców Żywca, rozbudowa gazociągu i ciepłociągu oraz darmowe podłączenia do sieci, dopłaty do ekologicznych paliw, znaczące zwiększenie liczby dofinansowań do wymiany kotłów, nastawienie na odnawialne źródła energii (pompy ciepła, solary, energia ze słońca) to najistotniejsze działania, jakie wdrożę w tym zakresie. Zostaną wsparte budową kilku stacjonarnych tężni (inhalatoriów) solankowych, wzmożoną pielęgnacją zieleni, nowymi nasadzeniami oraz wdrożeniem na terenie miasta zintegrowanego transportu publicznego wzbogaconego o wypożyczalnie rowerów miejskich. Tabor MZK będzie stopniowo ulegać wymianie na pojazdy ekologiczne. Do wszystkich żłobków i przedszkoli wprowadzone zostaną oczyszczacze powietrza.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych przeznaczonych na politykę ochrony środowiska, „zieloną energię” oraz rozwój niskoemisyjnego transportu.

B. Wprowadzenie Żywieckiej Karty Mieszkańca

Mieszkańcy miasta powinni mieć realną korzyść z bycia członkiem społeczności lokalnej, w której mieszkają, na rzecz której płacą podatki. Powinni być wyposażeni w system swoistych gratyfikacji, który da im poczucie troski ze strony władz o ich codzienne życie.

Wprowadzę zintegrowaną kartę mieszkańca jako funkcjonujące w wielu miastach rozwiniętej Europy nowoczesne narzędzie, które będzie uprawniało mieszkańców do szeregu korzyści. W pierwszej fazie karta będzie obejmowała usługi związane z działalnością instytucji miejskich, takich jak darmowe i ulgowe przejazdy komunikacją miejską czy rabaty na wstępy na basen oraz odpłatne wydarzenia kulturalne i sportowe, organizowane przez miasto i podległe mu jednostki. Docelowo system będzie rozbudowany o oferty partnerów prywatnych, w szczególności lokalnych przedsiębiorców, zniżki i rabaty. Z kartą mieszkańca będzie się wiązał pakiet profilaktyki zdrowotnej, związanej z problemem smogu, o czym w kolejnym punkcie. Na bazie karty mieszkańca chcę również rozwiązać problem tzw. wody niebilansującej się, który dotyka korzystających z miejskiego wodociągu mieszkańców żywieckich osiedli i mieszkań komunalnych w kamienicach. Planuję również w lokalach komunalnych oraz przy współpracy ze Spółdzielnią Gronie unowocześnienie systemu naliczania opłat za energię cieplną. Taki system wdrożyło kilka miast w Polsce i okazało się, że oszczędności w rachunkach sięgnęły nawet 30 procent.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych.

C. Bezpłatny profilaktyczny pakiet zdrowotny dla każdego mieszkańca powyżej 40. roku życia

Zdrowie mieszkańców musi być objęte szczególną troską władz lokalnych. Miasto powinno inwestować w nie inwestować, poprawiając komfort życia oraz stwarzając warunki do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Wspólnie z radą miasta będziemy wspierać działania starostwa w zakresie dokończenia budowy nowego szpitala w Żywcu.

Na bazie Żywieckiej Karty Mieszkańca zaproponuję każdemu mieszkańcowi, który ukończył 40. rok życia, skorzystanie corocznie z pakietu badań profilaktycznych pod kątem onkologicznym (morfologia + markery, spirometria), finansowanych przez miasto. Zwiększę również częstotliwość badań wykonywanych przez mammobusy i osteobusy.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych miasta.

D. Rozwój budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski jest bardzo ważną częścią nowoczesnego samorządu. W miastach, w których funkcjonuje, jest przejawem otwarcia władzy na jej mieszkańców, na jej potrzeby, jest również elementem włączenia mieszkańców w proces decyzyjny, uczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym. Wprowadzę budżet obywatelski, na jaki zasługują i na jaki czekają mieszkańcy Żywca.

Wraz z radą miejską przeznaczę część budżetu na cele bezpośrednio wskazane przez mieszkańców. Sposób jego ustalania będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Budżet obywatelski pozwoli na wsparcie koniecznych inwestycji w każdej dzielnicy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym.

Projekt nie wymaga dodatkowych nakładów z budżetu miasta.

E. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe są nieocenioną wartością oraz kapitałem każdego samorządu. Ich liczba świadczy o potencjale mieszkańców, o ich zdolności do samoorganizowania. Z drugiej strony działalność stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych świadczy o istnieniu obszarów, które z punktu widzenia ich interesów wymagają szczególnego zainteresowania oraz wsparcia. Nowoczesny samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wsłuchuje się w ich głos, wspiera je i traktuje po partnersku.

Będę rozwijać współpracę z sektorem organizacji pozarządowych, stworzę kompleksowy system wsparcia tych organizacji. Utworzę w mieście także Centrum Integracji Społeczności Lokalnej i Dialogu dla organizacji pozarządowych, klubów, organizacji nieformalnych, seniorów czy młodzieży, z którego będą mogły one korzystać za symboliczną złotówkę.

Projekt zostanie sfinansowany z funduszy zewnętrznych przy udziale środków własnych miasta.

F. Wsparcie dla młodych, edukacja, baza

Los młodych mieszkańców miasta jest kluczowy dla społeczności lokalnej. To właśnie młodzi ludzie wyrastając w danym miejscu, identyfikują się z nim, tworzą jego tożsamość. Młodzi ludzie z czasem podejmować będą najważniejsze decyzje w swoim życiu, dotyczyć one będą dalszej edukacji, wyboru zawodu czy założenia rodziny. Ważne są wszystkie etapy życia dziecka w lokalnej społeczności. Od pracy naszych nauczycieli i kadry szkolnej zależy w głównej mierze m.in. to, jaką przyszłość będą miały nasze dzieci i wnuki.

Stworzę system motywowania nauczycieli do pracy z uczniem i nagradzania zarówno uczniów, jak i nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Ważne jest tworzenie komfortowych warunków pracy, zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz nowoczesna, profesjonalna baza dydaktyczna. Na tym nie można oszczędzać. Proponuję, oprócz bieżących remontów szkół wyposażenie kadry w nowoczesne narzędzia pracy i nauki szkolnej. Zdecydowanie zwiększę i zróżnicuję ofertę zajęć pozaszkolnych. Na bazie Żywieckiej Karty Mieszkańca, wprowadzę bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla uczących się dzieci i młodzieży

Bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie mieli poczucie, że miasto, w którym spędzili „najlepsze lata swego życia” jest miastem przyjaznym, nowoczesnym, dającym im szanse rozwoju. Nie możemy pozwolić sobie na odpływ młodych ludzi, musimy ich tutaj zatrzymać, stworzyć warunki do godnego życia, nauki, rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości, w połączeniu z dobrymi warunkami dla życia rodzinnego, rozwoju pasji i zainteresowań. Stworzę system wsparcia wszechstronnego rozwoju młodzieży. Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 3, rozbudowa miejskiej pływalni, centrum kulturalno-sportowo-edukacyjnego w Podlesiu, otwarcie krytego lodowiska czy odkrytego basenu w Zabłociu, nowa oferta kulturalna i zajęć dodatkowych to tylko część atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, możliwości rozwijania pasji sportowych, artystycznych czy innych, które będą podstawą do pobudzenia w młodych ludziach kreatywności i zbudowania w nich poczucia trwałej relacji ze społecznością, w której kształtowało się ich dotychczasowe życie.

Kluby sportowe działające w Żywcu wymagają większego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Zwiększę dofinansowanie dla klubów i organizacji sportowych.

Samorząd miejski powinien być otwarty na potrzeby mieszkańców, którzy wymagają wsparcia z uwagi na brak doświadczenia zawodowego. Szczególnie ważne jest wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych oraz niepełnosprawnych. Stworzę system zachęt dla przedsiębiorców, którzy będą otwarci na zatrudnianie takich mieszkańców. W prowadzonych przez miasto zamówieniach skorzystam z prawa do preferowania Wykonawców zatrudniających osoby młode, niepełnosprawne lub zagrożone wykluczeniem.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych miasta oraz środków zewnętrznych i funduszy celowych.

Sala sportowa w Sporyszu przy SP nr 3 wraz z infrastrukturą sportową 

G. Wsparcie dla seniorów

Seniorzy są grupą społeczną, która zasługuje na szczególną uwagę. To mieszkańcy, którzy w dużej części przez lata żyli w mieście, tworzyli je, budowali i budują jego tożsamość, nadają jej kolorytu, albo też tacy, którzy tutaj przyjechali spędzić jesień swojego życia. To osoby, które po zakończeniu swojej aktywności zawodowej często zderzają się z poczuciem pustki i zapomnienia. Rolą samorządu jest danie poczucia bezpieczeństwa seniorom, ich wsparcie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wdrożę aktywną politykę senioralną w mieście. Obok tzw. klubów seniora czy wspierania Uniwersytetu Trzeciego Wieku wprowadzę program aktywizacji senioralnej, który zostanie opracowany przy współpracy ze środowiskiem osób starszych. Na bazie rządowych programów (Senior+, ASOS) stworzę nową ofertę dla seniorów oraz zaproszę ich do udziału w pracach miasta w formie Rady Seniorów, która wspomoże ich aktywizację w życiu społecznym. Utworzę strefy aktywności oraz relaksu seniorów, a w ramach Żywieckiej Karty Mieszkańca otrzymają dodatkowe przywileje.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych, wojewódzkich i rządowych, przeznaczonych na politykę senioralną oraz ze środków własnych.

2. INFRASTRUKTURA, TURYSTYKA I REKREACJA

Infrastruktura, turystyka i rekreacja są jednym z najważniejszych obszarów rozwoju miasta. Ogromny potencjał kulturowy Żywca, walory przyrodnicze i krajobrazowe winny być w odpowiedni sposób wykorzystane. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze jest właściwe zarzadzanie tymi dobrami, umiejętność ich dystrybuowania, która musi wynikać ze świadomości, że służyć ona ma przede wszystkim mieszkańcom a dopiero w drugiej kolejności turystom, którzy będą mogli liczyć na bogatą i atrakcyjną ofertę spędzenia czasu w mieście, za którą będą gotowi zapłacić.

A. Infrastruktura miejska, okołoturystyczna i rekreacyjna

- Remonty ulic

Jakość życia mieszkańców miasta wynika przede wszystkim z poczucia bezpieczeństwa i wygody. Stan infrastruktury miejskiej, w szczególności ulic, chodników, placów, oświetlenia, ma na to bezpośrednie przełożenie.

Wyremontuję zaniedbane ulice, szczególnie te, których inwestycje są od dłuższego czasu zgłaszane przez mieszkańców. W zakładce „Drogi do remontu” można zgłosić najpilniejsze ulice, które wymagają inwestycji. Oprócz dróg zadbam o systemowe rozwiązanie kwestii ograniczonych miejsc parkingowych, szczególnie w obrębie szkół, przedszkoli i instytucji. Planuję utworzyć dwupoziomowe parkingi z garażami w kilku miejscach miasta, gdzie jest to najbardziej pożądane (m.in. osiedla). Gwarantuję dbałość o mienie komunalne, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi (czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, zapobieganie zalewaniu piwnic).

Projekt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych oraz własnych.

- Estetyzacja miasta

Atrakcyjne miasto to takie, które zachwyca, którego przestrzeń jest czysta, estetyczna i zadbana. Ostatnie lata w zakresie polityki przestrzennej miasta sprawiły, że miasto straciło wiele uroku. W zabytkowych częściach miasta powstały niekomponujące się z całą resztą małe obiekty, które zaburzyły strukturę i charakter tkanki miejskiej. Brak wdrożenia tzw. ustawy krajobrazowej sprawił, że coraz więcej miejskich kamienic i pięknych miejsc zostało zasłoniętych reklamami.

Uporządkuję na terenie miasta kwestie związane z chaosem reklamowym. Ścisłe centrum Żywca – w szczególności w ciągu ulic Dworcowej, Kościuszki i Komorowskich, musi być miejscem estetycznym, w którym wyeksponowane będzie historyczne piękno przestrzeni. Projekt zamierzam wdrożyć po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami.

Wprowadzę system ulg podatkowych w zamian za wykonane remonty elewacji zabytkowych kamienic. Ważnym elementem estetyki miasta jest jego czystość. Ulice miasta będą systematycznie sprzątane, ulice zostaną wyposażone w estetyczne kosze na śmieci, a w obszarach największych skupisk mieszkańców utworzę miejsca wybiegów dla psów.

Przyspieszę trwającą procedurę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, z uwzględnieniem wniosków o przekwalifikowanie działek na budowlane i inwestycyjne w odpowiednich miejscach miasta. To wspomoże rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz przyciągnięcie do miasta inwestorów.

Gwarantuję dbałość o mienie komunalne.

Projekt nie wymaga znacznych nakładów finansowych

- Utworzenie bazy hotelowej w centrum miasta

Atrakcyjne miasto dla turystów to miasto, które zapewnia możliwość wygodnego noclegu. Turyści coraz częściej oczekują większego komfortu przy wyborze noclegu. Nowoczesne miasto, które chce oprzeć rozwój na turystyce, musi posiadać atrakcyjne obiekty hotelowe w centrum. Ten temat pozostaje w Żywcu zaniedbany.

Zadbam odpowiednie warunki dla takich inwestycji i pozyskam inwestora, który w jednym z obiektów w centrum miasta otworzy nowoczesny hotel. Będzie służył nie tylko turystom, ale i będzie miejscem spotkań biznesowych na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Projekt nie wymaga znacznych nakładów finansowych (inwestor prywatny).

- Utworzenie turystycznych ścieżek tematycznych i przyrodniczych

Bogata historia miasta wymaga, by turyści mieli możliwość jej poznania. Stworzenie ścieżek tematycznych związanych z obyczajami miasta, historią przemysłu, przyrodą, jest wyjątkowo ważne.

Utworzę system tematycznych ścieżek i tras turystycznych, z możliwością zwiedzania ich i pokonywania z wykorzystaniem mobilnych aplikacji. Dla tych, którzy preferują tradycyjne zwiedzanie, umożliwię i ułatwię skorzystanie z usług lokalnych przewodników, poprzez ich udział w pracach planowanego w Zabłociu Centrum Informacji Turystycznej. W rejonie Rezerwatu Grapa w ramach współpracy z Nadleśnictwem zadbam o uatrakcyjnienie ścieżki przyrodniczej. Przeprowadzę ścieżkę spacerową w kierunku Sporysza i wzdłuż Młynówki, a w rejonie Łyski utworzę ścieżki przyrodnicze wraz z miejscami do odpoczynku m.in. w kierunku Kocurowa.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz ministra właściwego ds. kultury z udziałem środków własnych.

- Rewitalizacja dzielnicy Zabłocie

Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza sprawiła, że niektóre obszary naszego miasta uległy degradacji. Obszary te należy zrewitalizować i zagospodarować zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi.

Nadam nową funkcjonalność dzielnicy Zabłocie, przywrócę mieszkańcom tej dzielnicy dumę z zamieszkiwania w miejscu tak bardzo ważnym dla miasta i jego tożsamości. Wspólnie z mieszkańcami, organizacjami społecznymi zamierzam wdrożyć szereg działań aktywizujących społeczność do zmiany otoczenia. Zagospodaruję, w porozumieniu z PKP, przestrzeń wokół dworca kolejowego w taki sposób, by każdy gość przyjeżdzający do Żywca koleją czy busem miał poczucie, że jest mile oczekiwany. Stworzę w tej części miasta przyjazne, zielone miejsce do wypoczynku. W obrębie budynków PKP utworzę Centrum Informacji Turystycznej, a w budynku dworca kolejowego, w porozumieniu z PKP będę otworzę nowoczesny hostel (w Zabłociu powstanie też basen odkryty, o czym niżej).

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na cele rewitalizacji miast.

- Rewitalizacja ulicy Kościuszki oraz tzw. „Małego Targu”

Umierające ulice” są zmorą wielu polskich miast, których polityka nakierowana na koncentrację usług handlowych w jednym miejscu przyniosła opłakane skutki dla miejsc, które dotąd pełniły rolę ulic handlowych. Nowoczesne rozwiązania w kierunku rewitalizacji takich ulic pozwalają przywrócić im życie poprzez zmianę ich charakteru. Piękny zabytkowy Park Habsburgów wraz kompleksem zamkowym, zabytkową katedrą oraz cieszącym się popularnością Rynkiem, to tylko część tworząca tożsamość miasta, która zostanie wzbogacona o kolejne ciekawe elementy.

Proponuję włączyć ulicę Kościuszki w kompleks „starówkowy”. Szczegółowe rozwiązania będą wymagały szerokich konsultacji, niemniej ich efektem musi być nadanie nowej funkcji ul. Kościuszki, jej rewitalizacja. Zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie dobrze oceniane przez mieszkańców, przedsiębiorców, jak i turystów. Podobnymi działaniami obejmę ul. Komorowskich oraz teren tzw. „Małego Targu”, by uczynić je bardziej przyjaznym i estetycznym.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przy wsparciu z budżetu miasta.

- Rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu, basen odkryty w Zabłociu

Żywiecka pływalnia miejska jest szczególnie ważnym obiektem użyteczności. Rosnąca świadomość mieszkańców dotycząca dbania o zdrowie powoduje coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Pływalnię należy zmodernizować, a strefę basenową rozbudować.

Żywiecka pływalnia zostanie zmodernizowana w taki sposób, by nadążała za współczesnymi rozwiązaniami. Chcę, żeby z tej formy aktywności mogli jeszcze intensywniej korzystać mieszkańcy naszego miasta oraz odwiedzający nas turyści. Oprócz rozbudowy pływalni miejskiej podejmę działania, by otworzyć odkryty letni basen w Zabłociu.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji ministra właściwego ds. sportu i turystyki.

Basen odkryty w Zabłociu - wizualizacja 

- Budowa plaż miejskich, stref relaksacyjnych, stref aktywności

Mieszkańcy miasta powinni mieć możliwość korzystania z dobrodziejstw przyrodniczych miasta. Łagodne zbocza brzegów Soły i Koszarawy sprzyjają ich zagospodarowaniu na miejskie plaże. Należy wrócić do popularyzowania zanikłej tradycji wypoczynku nad żywieckimi rzekami, które są coraz czystsze i coraz bezpieczniejsze.

Wybuduję kilka plaż miejskich, wyposażonych w punkty małej gastronomii i małej architektury. Powstanie także kilka sfer relaksu z leżakami i ławkami, a dla dzieci miasteczka rowerowe oraz wodne place zabaw. Stworzę tężnie (inhalatoria) solankowe, które umożliwią mieszkańcom zażywanie zdrowotnych seansów w czasie wolnym, podczas spacerów. Zagospodaruję brzegi żywieckich potoków na deptaki spacerowe. Zwiększę liczbę atrakcji w Parku Habsburgów w rejonie boiska, MOPS, zmodernizuję i rozbuduję skatepark, utworzę strefę do ćwiczeń WorkOut. Planuję zadaszenie boisk do gry w bolues.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozbudowa strefy aktywności w Parku Habsburgów - wizualizacja.

Plaże miejskie nad Sołą - wizualizacja.

- Budowa ścieżek rowerowych i systemu wypożyczalni rowerów

Budowa ścieżek rowerowych jest koniecznością. Inwestycja ta wymaga jednak bardzo poważanej analizy, gdyż ma ona szansę być nie tylko elementem sfery rekreacyjnej miasta, ale również systemu transportowego. Doświadczenia wielu współczesnych miast pokazują, że spójny system ścieżek rowerowych sprzyja jego włączeniu w system transportowy, który jest preferowany przy krótkich odjazdach do pracy przez wielu mieszkańców.

Opracuję oraz wdrożę system miejskich ścieżek rowerowych. Chcę, by inwestycja była dedykowanym projektem infrastrukturalnym, a nie „przyklejanym” do innego projektu przyrodniczego, który może okazać się niefunkcjonalny. Planuję wyposażyć miasto w system wypożyczalni rowerów. Ścieżki i trasy o różnym stopniu trudności powstaną tez w rejonie góry Grojec i w kierunku Zabłocia.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Rewitalizacja Góry Grojec dla celów turystycznych

Góra Grojec jest chyba najpopularniejszym wzniesieniem naszego miasta. Zlokalizowany na szczycie tzw. Małego Grojca Krzyż Papieski jest kojarzony niemal przez każdego mieszkańca. Góra ta wydaje się jednak nie być wykorzystana.

Utworzę z Góry Grojec atrakcję turystyczną, zachowując przy tym jej naturalny charakter. Bogata historia związana z ruinami osady na jej szczycie, warunki krajobrazowe i liczne punkty widokowe nie pozwalają na dalszą stagnację w tym zakresie. Zagospodaruję tzw. cypel u styku Soły i Koszarawy, w miarę możliwości wykonam obejście w kierunku Browaru i stworzę ścieżkę rowerową oraz spacerową łączącą centrum miasta z Zabłociem i okolicami Browaru, a w rejonie samego Grojca równie z trasy rowerowe o różnej skali trudności.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego

Budzące wiele emocji oczyszczenie Jeziora Żywieckiego jest zagadnieniem bardzo złożonym. Pochylając się nad tym problemem należy uczciwie postawić sprawę i uświadomić sobie, że samo odmulenie jeziora, w szczególności jej koszt, to sprawy wychodzące poza kompetencje samorządu lokalnego.

Wdrożę realne działania, by doprowadzić do decyzji organów centralnych o rewitalizacji jeziora. Zbuduję szeroką koalicję samorządów lokalnych, mieszkańców, organizacji społecznych i mediów która pozwoli uzyskać realną siłę w rozmowach z administracją centralną. Planuję zagospodarowanie brzegów jeziora, będących w granicach administracyjnych miasta w sposób atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. W ramach swoich działań w tym zakresie przewiduję między innymi: utworzenie przystani kajakowych w obrębie Lasku św. Wita wraz z zadbaniem o to źródełko i zagospodarowaniem rekreacyjnym tej okolicy. Powstanie też molo, przystanie kajakowe, a w Oczkowie i Moszczanicy ścieżki spacerowe nad jeziorem i w jego rejonie.

B. Niskoemisyjny transport

- Rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej i ulgowe przejazdy

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu jest spółką, którą należy wspierać i nadal rozwijać. Nowy, pojemny i ekologiczny tabor, jakim dysponuje Spółka, to właściwa podstawa do rozwoju. Punktualny transport zbiorowy powinien służyć coraz większej liczbie mieszkańców, którzy sukcesywnie powinni być przekonywani do wyboru tego środka transportu zamiast prywatnych samochodów.

Stworzę system zachęt do korzystania ze zbiorowego transportu miejskiego, którego podstawą będą BEZPŁATNE przejazdy dla większości mieszkańców miasta (dzieci i młodzież, emeryci, renciści i inwalidzi, honorowi krwiodawcy), pozostali na podstawie Żywieckiej Karty Mieszkańca będą mogli podróżować za symboliczną złotówkę. Nawiążę współpracę z sąsiednimi gminami, aby rozwijać ofertę MZK w gminach najbardziej atrakcyjnych turystycznie. Systematycznie przystanki autobusowe będą wymieniane na nowe, bardziej funkcjonalne, estetyczne i związane wizualnie z Żywcem, a także wyposażane w mobilne stanowiska do ładowania telefonów komórkowych, autobusy natomiast będą posiadały otwartą sieć WIFI.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych i środków przeznaczonych na rozwój e-usług.

- Utworzenie węzła przesiadkowego w Żywcu Zabłociu

Nowoczesne miasta stawiają na rozwój transportu publicznego. Transport ten musi być nowoczesny i przyjazny dla jego uczestników. Opracowany przez powiat żywiecki oraz miasto tzw. plan transportowy przewiduje utworzenie węzła przesiadkowego w obrębie dworca kolejowego w Żywcu. Węzeł przesiadkowy to system obiektów infrastrukturalnych (dworców, parkingów), który umożliwia dojazd różnymi środkami transportu oraz komfortową przesiadkę i dalszą podróż. Takie rozwiązanie funkcjonuje w coraz większej licznie polskich miast i sprawia, że mieszkańcy oraz turyści masowo zaczynają korzystać z przyjaznego i wygodnego transportu publicznego, ograniczając przy tym korzystanie z samochodów.

Utworzę węzeł przesiadkowy w Żywcu Zabłociu, w ramach którego zostanie wybudowany parking Park&Ride (Parkuj i Jedź), miejsce postoju do wysiadania Kiss&Ride (Całuj/Odprowadź i Jedź) oraz obiekty małej infrastruktury, takie jak np. stojaki na rowery Bike&Ride (Zaparkuj Rower i Jedź), Walk&Ride (Przyjdź i Jedź).

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Integracja transportu miejskiego

Transport miejski odkrywa kluczową rolę w rozwoju. Przemieszczanie się mieszkańców do szkół, pracy czy innych miejsc jest naturalnym zjawiskiem. Władze miasta są odpowiedzialne za to, jak transport miejski będzie wyglądał, czy będzie on przyjazny dla mieszkańców czy nie. Mobilność mieszkańców jest podstawowym wskaźnikiem komfortu ich życia. Właściwie zorganizowany transport miejski wpływa również na zwiększenie dostępności turystycznej. Bardzo ważne jest, aby transport miejski był zintegrowany z transportem ponadlokalnym, busami kursującymi na terenie powiatu czy koleją.

Zintegruję transport lokalny z transportem regionalnym. Pasażer, który do Żywca dojeżdża koleją czy busem, musi mieć możliwość wygodnej przesiadki na inny środek i kontynuowanie dalszej podróży. Czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 30 minut, gdyż jest to wskaźnik graniczny, po którym potencjalny podróżny zniechęca się i rezygnuje z wyboru transportu zbiorowego.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w zakresie integracji transportu nie wymaga nakładów finansowych.

C. Imprezy kulturalne

Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej

Imprezy kulturalne są nieodłącznym elementem atrakcyjności miasta. Ważne jednak, by były one organizowane głównie przez miasto i by to miasto, a nie prywatni przedsiębiorcy, czerpali z nich korzyści. Infrastruktura kulturalna, w jaką miasto jest wyposażone, ma przede wszystkim służyć mieszkańcom.

Chcę, by w szczytach turystycznych to miasto i mieszkańcy mieli priorytet korzystania z amfiteatru czy miejskich sal. Wpływy z wszelkiego rodzaju imprez powinny zasilać budżet jednostek kulturalnych. Chcę także, by charakter wydarzeń i oferty kulturalnej Żywca był bardziej zróżnicowany, by oprócz imprez kultury masowej były również tzw. imprezy kultury wyższej. Będę chciała stworzyć cykl miejskich koncertów, np. letnie koncerty przed żywieckim zamkiem czy kino plenerowe rynku oraz nowe cykliczne wydarzenie kulturalne o zasięgu międzynarodowym. Chcę zagospodarować obiekt szkoły na Podlesiu na cele sportowo-edukacyjno-kulturalne, natomiast obiekty w rejonie fabryki papieru przekształcić na „CENTRUM PAPIERNIA” w ramach Szlaku Zabytków Techniki.

Bardzo ważną kwestią jest w tym punkcie budowa ekranów akustycznych, ograniczających mieszkańcom uciążliwości związane z emisją hałasu w trakcie masowych imprez pod Grojcem.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych, sponsorskich i zewnętrznych.

3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość jest głównym kołem zamachowym rozwoju. To przedsiębiorcy dają pracę, to oni płacą podatki, których część wraca do budżetu miasta i go zasila. Oni również tworząc własne marki wpisują się w lokalny koloryt, nierzadko promując Żywiecczyznę w całym kraju i za jego granicami.

- Aktywizacja Miejskiej Rady Przedsiębiorczości

Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza sprawia, że przedsiębiorcy spotykają się z dynamiczną zmianą uwarunkowań, w jakich funkcjonują. To nierzadko generuje dla nich problemy. Rolą burmistrza jest współpraca i wspieranie lokalnych przedsiębiorców, wsłuchiwanie się w ich głos oraz stanie na straży ich równego traktowania i zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Chcę zaktywizować przedsiębiorców poprzez konkretne działania w ramach Miejskiej Rady Przedsiębiorczości, która będzie doradzała burmistrzowi i będzie miała wpływ na kreowanie warunków prowadzenia biznesu w Żywcu.

Projekt nie zakłada angażowania środków finansowych.

- Wdrożenie systemu preferencji dla przedsiębiorców

Turystyka, obok sektora przemysłowego, jest najważniejszym elementem rozwoju miasta. Niestety ostatnie lata to w tym zakresie stagnacja i zerowa oferta. Walory kulturowe miasta, jego położenie, historia, tożsamość, nie zostały absolutnie wykorzystane. Ten stan wymaga natychmiastowych zmian. Stworzenie oferty turystycznej, nowoczesnej i komfortowej bazy noclegowej to priorytety, na bazie których sektor turystyczny będzie się rozwijał. Rozwój turystyki wymaga stosunkowo dużych nakładów kapitałowych, które mogą być pozyskane głównie z sektora prywatnego.

Chcę stworzyć system konkretnego wsparcia i ułatwień dla przedsiębiorców, angażujących się w działalność turystyczną, rekreacyjną, sportową i prozdrowotną.

Stworzę system preferencji dla przedsiębiorców, którzy zechcą zainwestować w Żywcu w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, gotowi będą wydobyć z miasta to, co jest w nim najpiękniejsze i najciekawsze. System zachęt będzie polegał na wdrożeniu katalogu zwolnień podatkowych, obniżeniu opłat na nieczystości dla przedsiębiorców, którzy stworzą miejsca pracy oraz inwestycje służące rozwojowi turystyki w Żywcu.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych.

4. NOWOCZESNA KADRA I ADMINISTRACJA

Skuteczne zarządzanie miastem, realizacja jego zadań nie są możliwe bez wyspecjalizowanej kadry urzędniczej. Kadra, by wykonywała swoje zadania z pasją oraz determinacją musi mieć poczucie współtworzenia polityki miasta, ale musi też być odpowiednio motywowana. Pokutujący obraz urzędnika-biurokraty odchodzi do przeszłości, a przed urzędnikami stoją coraz trudniejsze zadania, wymagające od nich pogłębiania swojej wiedzy.

- Jeden Wiceburmistrz

Troska o stan finansów miejskich jest bardzo ważna. Uważam, że dwóch zastępców burmistrza miasta stanowi zbytnie obciążenie dla budżetu Żywca i nie znajduje uzasadnienia. Dla przykładu większy od Żywca Cieszyn zatrudnia tylko jednego wiceburmistrza.

Zlikwiduję stanowisko jednego z zastępców burmistrza miasta, a zaoszczędzone środki przeznaczę na ważne cele i inwestycje.

- Kadra

Doświadczenie obecnych pracowników jest nieocenioną wartością, z której należy korzystać. Należy dbać o pracowników, ich wiedzę, doświadczenie oraz ciężką pracę, jaką co dzień wykonują dla dobra wspólnego. Dobry i skuteczny pracownik to pracownik odpowiednio zmotywowany. Właściwy dobór kadry i zarzadzanie nią to klucz do sukcesu. Pracowników należy traktować po partnersku, muszą mieć poczucie równości wobec pracodawcy.

Zmotywuję kadrę, tworząc system premiowania za dobrą pracę. Chcę również zaproponować jasne i przejrzyste zasady zatrudniania w samorządzie miejskim. Pracownicy, w tym nauczyciele, muszą mieć poczucie, że za dobrą, sumienną pracę mogą liczyć na odpowiednie wynagrodzenie.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE?

Nawet najlepszy program nie będzie możliwy do realizacji bez zapewnienia odpowiednich środków. Nie jest jednak prawdą, że wszystkie działania bezwzględnie wymagają dużych nakładów finansowych. Ważne jest, aby planowane działania podzielić na te, które wymagają dużych nakładów finansowych oraz te, które zamiast angażowania dodatkowych środków wymagają jedynie zmiany dotychczasowego podejścia do zarządzania nimi. Od jednych i drugich należy jeszcze oddzielić te działania, które całkowicie pozostają poza możliwościami miasta i wymagają interwencji rządowej, jak np. rewitalizacja jeziora żywieckiego czy polityka smogowa oraz wymagają interwencji starostwa powiatowego (np. remont dróg powiatowych, koszenie poboczy, sprzątanie).

Jestem za szeroką współpracą miasta ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim i podmiotami rządowymi. Miasto nie może się izolować.

Miasto dysponuje ograniczonymi środkami na realizację zadań własnych, dlatego tak ważne jest, by właściwie gospodarować tym co mamy i skutecznie pozyskiwać środki zewnętrze, głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, np. mechanizmu norweskiego. Dotychczasowy stan jest dalece niezadowalający, to koniecznie należy zmienić.

Źródłem dochodów gminy są, oprócz dotacji, subwencji centralnych, udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat, podatki wypracowane przez mieszkańców oraz przedsiębiorców mających siedziby na ternie miasta. Podejmę starania, by jak najwięcej mieszkających tu osób rozliczało swoje dochody w naszej gminie, podejmę również działania nakierowane na zachęcenie inwestorów do otwierania na terenie miasta działalności gospodarczej, stworzę ku temu system preferencji i zachęt.

Obecnie funkcjonujące prawo pozwala samorządowi lokalnemu ustalić stawki opłat za powierzchnie reklamowe, które ingerują w krajobraz, który jest niematerialnym dziedzictwem naszej kultury. Nie chcąc ograniczać niczyjej swobody gospodarczej, zaproponuję transparentny system poboru takiej opłaty, który nie będąc dotkliwym dla tych, którzy korzystają z publicznej przestrzeni, wesprze miejskie finanse. Nie pozwolę na przeciętność i bylejakość w realizacji inwestycji miejskich, bo takie działania w dłuższej perspektywie generują problemy i koszty, na jakie naszego miasta nie stać.  Właściwe zarządzanie finansami miasta jest podstawą do udanej realizacji zamierzonych celów, które będąc poddanymi priorytetyzacji, będą sukcesywnie realizowane.

POBIERZ:

pdfMOJ-PROGRAM-DLA-ZYWCA.pdf1.18 MB

 

Wybory Samorządowe Żywiec 2018

Udostępnij