PROJEKT USTAWY WS. JĘZYKA WILAMOWSKIEGO SKIEROWANY DO LASKI MARSZAŁKOWSKIEJ

Komisyjny projekt w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – chodzi o język wilamowicki – został – uwaga – skierowany do laski marszałkowskiej w celu dalszego procedowania. Tak zagłosowała Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Było kworum, mimo że niektórzy posłowie PiS opuścili narady śpiesząc się chyba do domów.