Interpelacje - Małgorzata Pępęk

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Do wyborów pozostało

Zegar odmierza czas do wyborów samorządowych

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg

Lp.TytułNumer
1. w sprawie konieczności realizacji inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna 171
2. w sprawie konieczności dokończenia realizacji drogi ekspresowej S69 na odcinku zwanym obejściem Węgierskiej Górki 215
3. w sprawie konieczności oczyszczenia zbiornika Tresna - Jezioro Żywieckie 216
4. w sprawie objęcia świadczeniem pieniężnym osób przymusowo pracujących w miejscu zamieszkania na rzecz III Rzeszy i ZSSR 217
5. w sprawie pilnego wsparcia finansowego dla rozbudowy Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu 218
6. w sprawie budowy drogi S1 Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała 303
7. w sprawie kontynuacji programu resortowego "Maluch" 321
8. w sprawie konieczności modernizacji dworca i stacji kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach 325
9. w sprawie nieuwzględnienia na liście leków refundowanych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. leków takrolimus i walgancyklowir dla pacjentów po przeszczepach 332
10. w sprawie odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa 333
11. w sprawie sytuacji byłych pracowników KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach 336
12. w sprawie sytuacji byłych nauczycieli, a obecnie pracowników samorządowych, pracujących w charakterze wychowawców w domach dziecka 399
13. w sprawie konieczności przywrócenia praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych 444
14. w sprawie zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic 561
15. w sprawie refundacji kosztów operacji usunięcia zaćmy poza granicami kraju 562
16. w sprawie placówek szpitalnych na terenie pow. bielskiego, świadczących pomoc w zakresie ortopedii i traumatologii w trybie nagłym 575
17. w sprawie konieczności zwiększenia działań i nakładów na promocję transplantologii 576
18. w sprawie konieczności odłączenia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach od Centrum Onkologii w Warszawie oraz utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach 692
19. w sprawie utraty statusu akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 783
20. w sprawie utrudnień dla samorządów w pozyskiwaniu promes na usuwanie skutków powodzi, w związku z ministerialnymi wytycznymi 851
21. w sprawie podjęcia działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest woj. śląskie 852
22. w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych 853
23. w sprawie braku możliwości zakupu biletu rodzinnego PKP InterCity przez Internet 983
24. w sprawie akcji zakładów pracy nabywanych przez pracowników w trakcie procesu prywatyzacji 989
25. w sprawie konieczności wprowadzenia przepisów przejściowych do ustawy o rewitalizacji 1020
26. w sprawie konieczności przywrócenia posterunku policji w Miedźnej z siedzibą w Woli 1024
27. w sprawie konieczności podkreślenia odrębności historycznej i kulturowej regionu bielskiego i żywieckiego w woj. śląskim 1201
28. w sprawie konieczności niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu doprecyzowanie definicji budowli dla celów podatkowych 1639
29. w sprawie konieczności rozliczenia przez Ministerstwo Finansów tzw. podatku janosikowego pobranego nienależnie od gmin, który gminy górnicze muszą obecnie zwrócić spółkom górniczym 1640
30. w sprawie modernizacji linii kolejowej E65-C-E-65 na odcinku Katowice - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice wobec układu komunikacyjnego gm. Chybie 2154
31. w sprawie konieczności przywrócenia zawieszonej w grudniu 2015 r. linii kolejowej Czechowice-Dziedzice - Oświęcim 2183
32. w sprawie planowanych i wprowadzonych zmian w organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 81 na terenach gmin Strumień i Pawłowice 2213
33. w sprawie cen energii cieplnej 2546
34. w sprawie planów wydobycia węgla ze złoża Studzienice na terenie gm. Pszczyna 2601
35. w sprawie przyszłości rybactwa stawowego wobec planowanych zmian w ustawie Prawo wodne 3420
36. w sprawie konieczności pilnych działań w obrębie zbiornika wodnego Tresna (Jezioro Żywieckie) 4315
37. w sprawie alarmujących danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Żywcu 4319
38. w sprawie zagrożenia działalności ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 4382
39. w sprawie konieczności ogłoszenia konkursu na świadczenia szpitalne z zakresu pediatrii na obszarze pow. pszczyńskiego 4386
40. w sprawie planów wobec integracyjnego systemu edukacji 4496
41. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu kardiologii inwazyjnej w pow. pszczyńskim 4551
42. w sprawie skreślenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z listy placówek realizujących procedury z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 4723
43. w sprawie podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego 4796
44. w sprawie konieczności przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy odcinka drogi S52 - Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) 5414
45. w sprawie kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych 5441
46. w sprawie braku możliwości dokonania darowizny lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie PGL Lasy Państwowe 5546
47. w sprawie finansowania koniecznej budowy odcinka drogi ekspresowej S1 (S69) Przybędza - Węgierska Górka - Milówka 5724
48. w sprawie zabezpieczenia i przekazania dodatkowych środków finansowych na wyrównanie różnicy w subwencji oświatowej na rok 2017 5797
49. w sprawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6312
50. w sprawie skutków wejścia w życie przepisów ustawy o rewitalizacji 6422
51. w sprawie braku środków na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 6441
52. w sprawie określania szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 6708
53. w sprawie ograniczonego dostępu osób niepełnosprawnych intelektualnie do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym 7011
54. w sprawie konieczności zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie w sytuacji nagłego zachorowania samotnego rodzica/opiekuna 7028
55. w sprawie nowelizacji kolejowego planu transportowego i konieczności ujęcia w nim przewozów PKP Intercity do Zwardonia i na Słowację 7113
56. w sprawie sytuacji szpitali reumatologicznych wobec systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 7648
57. w sprawie podatku handlowego oraz odpływu przedsiębiorstw z rejonu powiatu cieszyńskiego i terenów przy granicy z Czechami 7818
58. w sprawie podjęcia zdecydowanych działań i wsparcia samorządów w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego 8064
59. w sprawie zamiaru zawieszenia pociągu IC "Szyndzielnia" relacji Bielsko-Biała - Poznań 8083
60. w sprawie konieczności przyspieszenia budowy odcinka drogi ekspresowej S1 (S69) Przybędza - Węgierska Górka - Milówka 8097
61. w sprawie konieczności stacjonowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w rejonie Beskidów 8201
62. w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego stosowania kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW 8252
63. w sprawie konieczności przyspieszenia budowy odcinka drogi ekspresowej S1 (S69) Przybędza - Węgierska Górka - Milówka 8253
64. w sprawie likwidacji gimnazjów w pow. żywieckim, bielskim, pszczyńskim i cieszyńskim oraz sytuacji nauczycieli 8284
65. w sprawie realizacji inwestycji turystycznych w kontekście ochrony przyrody 8398
66. w sprawie konieczności zmiany projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej 8545
67. w sprawie konieczności utworzenia ekspozytury katowickiego Archiwum Państwowego w Żywcu 8670
68. w sprawie opracowanych map potrzeb zdrowotnych oraz sytuacji placówek szpitalnych na terenie pow. bielskiego, świadczących pomoc w zakresie ortopedii i traumatologii w trybie nagłym 8726
69. w sprawie porozumienia dotyczącego finansowania realizacji drogi krajowej S1 oraz tzw. obejścia Węgierskiej Górki w roku 2017 i kolejnych 8852
70. w sprawie zwiększenia dofinansowania na działalność środowiskowych domów samopomocy 9068
71. w sprawie ustalenia granic gm. Alwernia w pow. chrzanowskim 9069
72. w sprawie ujednolicenia stawki podatku VAT na książki drukowane oraz elektroniczne 9207
73. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i tzw. sieci szpitali 9269
74. w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności zezwolenia na realizację przebudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej 9270
75. w sprawie przekazania Polskiego Centrum Badań Certyfikacji SA do Ministerstwa Rozwoju 9323
76. w sprawie rewitalizacji i odbudowy linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie 9661
77. w sprawie konieczności podjęcia prac związanych z tzw. ustawą reprywatyzacyjną w kontekście sytuacji gmin 9798
78. w sprawie nieuwzględnienia kandydatury ewangelickiego Kościoła Jezusowego do Znaku Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017 10141
79. w sprawie procesu dyscyplinarnego nauczycielek z Zabrza 10158
80. w sprawie granic okręgów wyborczych w wyborach samorządowych 10171
81. w sprawie działań dotyczących walki ze smogiem w Żywcu oraz apelu grupy Żywiecki SMOG STOP 10436
82. w sprawie sytuacji niepublicznych szkół artystycznych 10441
83. w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w Suszcu 10467
84. w sprawie podjęcia zdecydowanych działań dotyczących skrócenia kolejki oczekujących na wymianę procesora w implantach ślimakowych 10510
85. w sprawie propozycji wprowadzenia sztywnej ceny minimalnej opłaty za kursy prawa jazdy 10520
86. w sprawie sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 10532
87. w sprawie konieczności ujęcia Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu w tworzonej sieci szpitali 10571
88. w sprawie drogi ekspresowej S11 10580
89. w sprawie opieki okołoporodowej 11044
90. w sprawie konieczności zwiększenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu hospitalizacji kardiochirurgicznej 11245
91. w sprawie kontynuacji zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S1 - obejście Węgierskiej Górki 11274
92. w sprawie możliwości zabezpieczenia mieszkańców przed pożarem i tlenkiem węgla 11527
93. w sprawie rozważenia możliwości obniżenia kosztów usług Poczty Polskiej SA dla urzędów administracji samorządowej 11528
94. w sprawie planowanego pozbawienia rybaków śródlądowych części środków z Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" na lata 2014-2020 11564
95. w sprawie relacji wykładni sądowej w zakresie indywidualnych umów kredytowych wobec Prawa bankowego 12021
96. w sprawie konieczności wpływu na krytyczną sytuację przedsiębiorców, którzy zainwestowali w odnawialne źródła energii w latach 2005-2016 12022
97. w sprawie standardów opieki okołoporodowej z uwzględnieniem sytuacji w Łodzi 12024
98. w sprawie terminu wdrożenia i zakresu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich 12026
99. w sprawie możliwości refundacji leku o nazwie Zavesca 12036
100. w sprawie wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej 12039
101. w sprawie planowanej kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu oraz wyjaśnienia, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników rozpatrujących wniosek Stowarzyszenia "Nie dla kopalni cynku i ołowiu" z 3.10.2016 r. 12157
102. w sprawie produkcji filmów o wysiedleniach na Żywiecczyźnie 12420
103. w sprawie sytuacji techników farmaceutycznych w kontekście zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 12421
104. w sprawie ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym 12422
105. w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 r. 12612
106. w sprawie skutków nowelizacji ustawy Prawo wodne 12713
107. w sprawie zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z uwzględnieniem sytuacji pacjentów stomijnych 12799
108. w sprawie wizerunku Polski w kontekście poziomu wolności mediów na świecie 12800
109. w sprawie skutków tzw. dużej nowelizacji ustawy o podatku VAT dla branży budowlanej 12804
110. w sprawie cen leków dla osób po przeszczepach 12835
111. w sprawie gospodarki cyrkularnej i budowy spalarni odpadów 12861
112. w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych 12864
113. w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokali 12883
114. w sprawie zmniejszenia obciążeń ceny gazu i oleju opałowego, np. poprzez obniżenie akcyzy i VAT-u oraz wsparcia właścicieli nieruchomości mieszkalnych ze środków budżetu państwa w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych 12904
115. w sprawie lokalizacji oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w woj. śląskim 12965
116. w sprawie konieczności obligatoryjnego przeznaczenia środków finansowych na działalność WOPR 12966
117. w sprawie krzywdzących zasad, związanych ze świadczeniem z programu "Rodzina 500 plus" 12969
118. w sprawie programu "Koperta życia" w każdej gminie 13219
119. w sprawie ulg we wpłatach do PFRON 13220
120. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw 13221
121. w sprawie niezwłocznego dokończenia budowy drogi ekspresowej S1 - obejście Węgierskiej Górki 13599
122. w sprawie podjęcia konkretnych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 13650
123. w sprawie leku na stwardnienie rozsiane Nusinersen 13782
124. w sprawie Karty Samorządności 14045
125. w sprawie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych 14046
126. w sprawie budowy tunelu pod Skrzycznem 14047
127. w sprawie tzw. abonamentu węglowego 14048
128. w sprawie inwestycji kolejowej na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice 14052
129. w sprawie przeprowadzenia audytu pod kątem możliwych nieprawidłowości, jakie zaistniały w procesie wdrażania Krajowej Administracji Skarbowej 14395
130. w sprawie natężonego ruchu tranzytowego w związku z brakiem odcinka drogi ekspresowej Milówka - Przybędza 14415
131. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla emerytowanych pracowników przemysłu górniczego 14418
132. w sprawie instalowania kabin fotograficznych w urzędach 14456
133. w sprawie eliminowania węgla z miksu energetycznego UE 14464
134. w sprawie wstrzymania wykonywania wewnątrzmacicznych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej 15005
135. w sprawie konieczności zwrotu subwencji oświatowej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu 15661
136. w sprawie sytuacji na oddziałach geriatrycznych 15662
137. w sprawie zwiększenia środków finansowych dla ratownictwa medycznego w woj. śląskim 15663
138. w sprawie sytuacji pacjentów kardiologicznych 15664
139. w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. 16934
140. w sprawie wynagrodzeń pracowników administracyjnych w prokuraturze 16960
141. w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 17033
142. w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików 17094
143. w sprawie przebiegu Marszu Niepodległości 17326
144. w sprawie dewastacji przyrody na terenie miejscowości Biery w pow. bielskim 17726
145. w sprawie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia w Polsce do przynajmniej 6% PKB 17727
146. w sprawie organizacji pozarządowych w odniesieniu do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 17730
147. w sprawie programu "Dziecko - świadek szczególnej troski" 17731
148. w sprawie programu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" 17732
149. w sprawie poprawy sytuacji chorych na łuszczycę 17748
150. w sprawie niekorzystnej dla przebiegu drogi S11 aktualizacji listy inwestycji w "Programie budowy dróg krajowych i autostrad" 17824
151. w sprawie skutków dla przedsiębiorców wprowadzenia podatku akcyzowego na e-papierosy 17825
152. w sprawie programu "Masz prawo do mediacji" 17828
153. w sprawie wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej SA 17832
154. w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie państwa środków finansowych na odmulenie Jeziora Żywieckiego 17984
155. w sprawie drogi krajowej nr 1 na odcinku Kobiór - Bielsko-Biała 17988
156. w sprawie zachowania platformy polskich czasopism w kontekście projektowanej tzw. ustawy 2.0 17992
157. w sprawie systemu gospodarowania odpadami wobec procederu magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych 17993
158. w sprawie kosztów składowania popiołów na wysypiskach 17994
159. w sprawie funduszu płac pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz systemu informatycznego 18050
160. w sprawie zmian w przepisach o pochówku i cmentarzach 18067
161. w sprawie rozpatrywania przez Sąd Okręgowy XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych mundurowych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 18148
162. w sprawie rekompensat dla emerytów górniczych po KWK "Piast" 18235
163. w sprawie problemów Państwowego Ratownictwa Medycznego 18330
164. w sprawie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed 2004 r. 18381
165. w sprawie sytuacji kobiet dotkniętych mutacją genu BRCA1 18579
166. w sprawie konieczności utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci 18581
167. w sprawie opóźnień w wypłacie rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 18584
168. w sprawie uciążliwości używania sygnałów dźwiękowych przez pociągi na terenach zabudowy mieszkaniowej 18592
169. w sprawie norm jakości węgla i apelu samorządowców wobec zjawiska smogu 18623
170. w sprawie dalszego rozwoju Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach 18626
171. w sprawie krzywdzących skutków ustawy o rekompensatach górniczych za deputat węglowy dla wdów i sierot po zmarłych w trakcie zatrudnienia pracownikach górniczych 18639
172. w sprawie poziomu bezrobocia na przestrzeni lat 18722
173. w sprawie zatrudnienia na przestrzeni lat 18723
174. w sprawie dodatku wiejskiego dla nauczycieli 18741
175. w sprawie dofinansowania do składek ZUS dla zatrudnianych niań 18767
176. w sprawie wysokich nagród dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18784
177. w sprawie rosnących cen żywności 18795
178. w sprawie opłaty recyklingowej w cenie reklamówek 18796
179. w sprawie walki z bezrobociem i Krajowego Funduszu Szkoleniowego 18797
180. w sprawie skutków działań w Puszczy Białowieskiej 18798
181. w sprawie zmian w jednostkach wojskowych w latach 2016-2017 18799
182. w sprawie ataku kibiców na demonstrantów na Jasnej Górze 18819
183. w sprawie kosztów obsługi i promocji programu "Rodzina 500 plus" 18839
184. w sprawie rekrutacji do Agencji Wywiadu 18840
185. w sprawie stawek VAT w przetargach na usługi w drogownictwie 18841
186. w sprawie rozkładu jazdy pociągów z Bielska-Białej 18881
187. w sprawie zapory wodnej na potoku Wilkówka w Wilkowicach 18882
188. w sprawie dodatków do emerytur strażaków ochotników 18883
189. w sprawie "antysmogowych" taryf za prąd 18884
190. w sprawie lokat na książeczkach mieszkaniowych i tzw. premii gwarancyjnych 18895
191. w sprawie sytuacji małych firm wobec podzielonej płatności 18899
192. w sprawie procedur w zatrudnianiu lekarzy 18900
193. w sprawie skutków nowego Prawa wodnego wobec inwestycji zlokalizowanych blisko rzek 18901
194. w sprawie środków dla Państwowej Inspekcji Pracy wobec planu kontroli i zakazu handlu w niedziele 18941
195. w sprawie zwolnień z akcyzy aut hybrydowych 18942
196. w sprawie zadłużenia Polski 18943
197. w sprawie budowy w Polsce turbin wiatrowych 18944
198. w sprawie umieszczenia leku z substancją czynną o nazwie mirabegron na liście leków refundowanych 19408
199. w sprawie kalkulatora emerytur ZUS 19455
200. w sprawie sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce i nakładów na protonoterapię 19618
201. w sprawie nagród dla kadry zarządzającej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19693
202. w sprawie wysokości emerytur w Polsce 19719
203. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 19720
204. w sprawie profesjonalizmu Policji w zakresie aktywności funkcjonariuszy w mediach społecznościowych, na przykładzie wpisów na Twitterze 19901
205. w sprawie funkcjonowania systemu CEPiK 2.0 19925
206. w sprawie wsparcia materialnego najuboższych studentów 20128
207. w sprawie Festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie 20143
208. w sprawie policyjnych mierników prędkości ISKRA-1 20157
209. w sprawie założeń do rządowego programu termoizolacji budynków STOP SMOG 20158
210. w sprawie stawki podatku VAT od instalacji OZE dla samorządów 20159
211. w sprawie ograniczonego dostępu osób niepełnosprawnych intelektualnie do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w woj. śląskim 20167
212. w sprawie połączeń kolejowych między Bielskiem-Białą a Wrocławiem po zakończeniu remontu linii kolejowej 157 20290
213. w sprawie finansowania zajęć pozalekcyjnych w szkołach 20331
214. w sprawie długiego oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 20669
215. w sprawie wykorzystywania prywatnych pojazdów do celów służbowych 20670
216. w sprawie zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych 20671
217. w sprawie funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 20833
218. w sprawie funkcjonalności i wykorzystania dronów do badania zanieczyszczenia powietrza 20875
219. w sprawie kosztów dymisji w ministerstwach 20876
220. w sprawie dostępności telewizji dla osób głuchych, słabo słyszących i niewidomych 20877
221. w sprawie działań podejmowanych przez Komitet Społeczny Rady Ministrów 20878
222. w sprawie przeznaczenia przez premiera otrzymanej nagrody pieniężnej na cele charytatywne 20930
223. w sprawie nagrody pieniężnej dla rzeczniczki rządu i pracowników KPRM 20931
224. w sprawie elektronicznych dowodów osobistych 21129
225. w sprawie organizowanego przez Polską Fundację Narodową rejsu dookoła świata 21130
226. w sprawie planów budowy ciepłowni na biomasę i odpady RDF na terenie Żywca i okolic 21131
227. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności wobec rachunków powierniczych w sektorze budowlanym 21132
228. w sprawie opóźnienia w przetargu na budowę tzw. obejścia Węgierskiej Górki 21133
229. w sprawie udziału sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich 21947
230. w sprawie nakładów na protonoterapię 22234
231. w sprawie konieczności budowy przejścia dla pieszych w ciągu DK1 w Czechowicach-Dziedzicach 22235
232. w sprawie czasu oczekiwania na dowody osobiste 22519
233. w sprawie odblokowania środków finansowych na umożliwienie wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu endoskopii w gastroenterologii 22521
234. w sprawie sytuacji diabetyków 22522
235. w sprawie sytuacji niektórych emerytów górniczych i rekompensat za deputat węglowy 22523
236. w sprawie koniecznych zmian w systemie leczenia chorych na łuszczycę 22524
237. w sprawie środków PFRON na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń mieszkalnych dla niepełnosprawnych 22642
238. w sprawie edukacji komunikacyjnej w szkołach 22814
239. w sprawie konieczności oczyszczenia zbiornika Tresna - Jezioro Żywieckie 22816
240. w sprawie odpraw dla byłych pracowników administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej 22817
241. w sprawie przywrócenia funkcjonowania szpitala w Pszczynie 23666
242. w sprawie konieczności utworzenia poradni chorób zakaźnych w każdym powiecie 23667
243. w sprawie zasad udzielania kredytów i pożyczek zwanych chwilówkami 23668
244. w sprawie utworzenia ekspozytury katowickiego Archiwum Państwowego w Żywcu 23735
245. w sprawie leczenia tocznia 23774
246. w sprawie przepisów dotyczących stwierdzania zgonu poza szpitalem 24854
247. w sprawie niedoborów kadrowych lekarzy i pielęgniarek 24855
248. w sprawie organizacji wyborów samorządowych 24856
249. w sprawie zasad finansowania świadczeń po wprowadzeniu sieci szpitali 24861
250. w sprawie utworzenia gminnego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w gm. Sosnowica 24862
251. w sprawie kampanii przeciw zażywaniu substancji psychoaktywnych 25180
252. w sprawie dziedziczenia masy spadkowej przez gminy 25181
253. w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i gazu w woj. śląskim 25182
254. w sprawie niejasności przy zwalnianiu pracowników administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej 25186
255. w sprawie znacznego wzrostu opłat za wniosek o interpretację podatkową 25189
256. w sprawie wpisania Stowarzyszenia Asysta Żywiecka na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 25190
257. w sprawie braku opieki samorządów nad seniorami, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 25191
258. w sprawie uporządkowania kwestii pozyskiwania danych dotyczących usług publicznych w ramach systemu informacyjnego państwa 25192
259. w sprawie dramatycznej sytuacji sadowników 25193
260. w sprawie konieczności stacjonowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w rejonie Beskidów 25194
261. w sprawie wdrożenia systemu klasyfikowania rannych w wypadkach samochodowych 25195
262. w sprawie pracowników instytucji kultury 25197
263. w sprawie realizacji obejścia Węgierskiej Górki 25198
264. w sprawie wadliwych serii lekarstw 25232
265. w sprawie nieprawidłowości w dziedzinie zawierania ubezpieczeń NNW w polskich placówkach oświatowych 25236
266. w sprawie korków na przejściach granicznych z Ukrainą 25237
267. w sprawie warunków prowadzenia polityki mieszkaniowej 25238
268. w sprawie krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego 25402
269. w sprawie połączeń PKP IC w nowym rozkładzie jazdy 25440
270. w sprawie remontu linii kolejowej Węgierska Górka-Zwardoń 25441
271. w sprawie przestępstw związanych z propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość 26822
272. w sprawie działań i finansowania zadania związanego z oczyszczaniem zbiornika Tresna - Jezioro Żywieckie 27495
273. w sprawie postępów w pracach przygotowawczych do realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 27497
274. w sprawie zmian ustawowych funkcjonowania kół gospodyń wiejskich 27509

Udostępnij