ROZPOCZYNAMY PROJEKT (S)PRAWA KOBIET.

Jako posłanki platformy Obywatelskiej rozpoczynamy projekt Platforma Obywatelska  Sprawa Polek będziemy rozmawiać z Wami, Polkami! Współtwórzcie Platformę Kobiet!
Chcemy z Wami wypracować rozwiązania, które zagwarantują prawdziwe, a nie tylko teoretyczne równouprawnienie. W pierwszym kroku zajmiemy się kluczowymi obszarami: rynkiem pracy, dostępem kobiet do systemu ochrony zdrowia oraz edukacją – budowaniem świadomości.