SPALARNIE RDF A MÓJ POMYSŁ NA SMOG

Dziękuję wszystkim samorządowcom oraz mieszkańcom miasta i powiatu, którzy wzięli dziś udział w dyskusji na temat smogu w żywieckim Kinie Janosik wspólnie z Michałem Gramatyką – wicemarszałkiem woj. śląskiego i Patrykiem Bialasem rozmawialiśmy o tym, jak rząd może skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, czego nie robi, jakie działania podejmuje w tym temacie samorząd województwa. Temat smogu związany był także z planami budowy spalarni śmieci RDF na terenie Żywca i gminy Radziechowy-Wieprz, czemu poświęcona została zdecydowana część spotkania. Konkluzja była jednoznaczna – zachodnie państwa wycofują się z tych technologii, bo nie są wydajne, śmieci trzeba sprowadzać, palone są niewłaściwe odpady. Słuszne zatem są obawy mieszkańców Żywca. Czemu zatem mamy wprowadzać te technologie? Jak słusznie zauważył Patryk Bialas z Alarmu Smogowego, włoska mafia wyrosła na handlu odpadami.
Na zakończenie prezes Iwona Gaweł z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła w prezentacji technologię dla ciepłownictwa i energetyki, którą chciałabym, aby zainstalować w Żywcu i w gminach powiatu żywieckiego. Spełnia wszystkie najwyższe, restrykcyjne normy ochrony środowiska i powietrza oraz te, które dopiero będą wchodzić w życie. To mój pomysł na smog w Żywcu, na który na dodatek możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Unii europejskiej. System jest opatentowany, funkcjonuje w wielu krajach Europy i jest niezwykle ekologiczny. W Polsce zacznie niebawem działać w Żorach. Tak, to jest możliwe i u nas, tylko trzeba na problem smogu patrzeć pod kątem możliwości i dobra mieszkańców, a nie problemu i zysku. Bardzo konkretna rozmowa na Klubie Obywatelskim, będą kolejne! Dodam jeszcze, że z odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na moją interpelację wynika, iż budowa spalarni odpadów RDF na terenie Żywiecczyzny jest niezgodna z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2022, uchwalonym przesz Sejmik Województwa Śląskiego.
Takie spalarnie śmieci po prostu nie powinny u nas w ogóle powstać.