Spotkanie Noworoczne

16 stycznia 2014r. miałam przyjemność wspólnie ze Starostą Powiatu Żywieckiego, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezesem Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Żywieckiej oraz innymi przedstawicielami władz uczestniczyć w spotkaniu noworocznym.
Tematem spotkania było omówienie ważniejszych zagadnień z działalności Rady Powiatu w Żywcu, założeń dotyczących wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, osiągnięć i planów Lokalnych Grup Działania, sytuacji rynku pracy w Powiecie Żywieckim oraz nowej strategii rozwoju Województwa Śląskiego.