Święto Niepodległości i sztandar

11 listopada 2012 roku miałam zaszczyt wziąć udział w pięknych uroczystościach zorganizowanych na żywieckim Rynku, w konkatedrze i w Ratuszu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W konkatedrze p.w. NNMP w Żywcu odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Podczas nabożeństwa został poświęcony Sztandar Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej – organizacji , która propaguje i kultywuje pamięć o całym naszym regionie.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości są świadectwem patriotyzmu i naszego przywiązania do historii. Z tej okazji życzę wszystkim, a szczególnie młodzieży, satysfakcji z rozwoju naszego Państwa, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie lokalnych wspólnot. Mottem do naszych działań niech będą słowa wielkiego rodaka – Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”. Towarzystwu Miłośników Ziemi Żywieckiej, z którym jestem w szczególny sposób związana, życzę, by nadanie sztandaru umocniło jego sympatyków i reprezentantów w podejmowaniu szlachetnych działań. Niepodległa Polska, o jaką walczyli nasi przodkowie, dała nam wolność i szczególny obowiązek – dbałości o Ojczyznę i o miejsce, w którym mieszkamy, pracujemy, w którym tworzymy teraźniejszość i przyszłość, pielęgnując naszą przeszłość i korzenie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej jest wyjątkowym przykładem zrzeszenia ludzi, którym te wartości dyktują każdy dzień.