W regionie

Moja praca w regionie na rzecz wzmocnienia jego znaczenia, rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów, na rzecz mieszkańców.

Konkurs Wiedzy o Sejmie – zapraszam 6 i 7 kwietnia!

Trochę wspomnień z fajnych chwil w powiecie żywieckim

Wawrzyńcowe Jarmarki to okazja, by mogli spotkać się mieszkańcy gminy Rajcza i turyści. Odwiedziłam te piękne okolice – wspaniali strażacy pokazali swoje umiejętności w trakcie Zawodów Sportowo-Pożarniczych, a nieco później, w centrum Rajczy impreza rozkręciłą się na dobre. Pomogłam wójtowi Kazimierzowi Fujakowi wręczać nagrody w rozgrywanych konkursach, oklaskiwałam orkiestrę i występy. Dziękuję za zaproszenie.


Pięć lat ręcznej

W Czernichowie trwały rozgrywki piłki ręcznej. Minęło pięć lat, od kiedy ta dyscyplina sportu gości na Żywiecczyźnie w szerokim wymiarze, za sprawą Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. W trakcie spotkania zaprezentowana został drużyna SMS Olimpijczyk Żywiec, która zagra w III Lidze Śląskiej Kobiet. Dziś turniej Podbeskidzkiej Amatorskiej Piłki ręcznej Dziewcząt  odbył się pod patronatem wójta gminy Czernichów Adama Kosa. Mecze dopingowali m.in. trener Stanisław Majorek i Kazimierz Mieleszuk. W chwili oficjalnego otwarcia spotkań miałam okazję pogratulować organizatorom ligi i wręczyć pamiątkową tablicę.


OBRAZ GMINY ŚLEMIEŃ W KRONICE BESKIDZKIEJ

W ostatnich wydaniach Kroniki pojawiają się artykuły prasowe autorstwa Pana Pawła Szczotki na tematy sytuacji finansowej gminy Ślemień („Samorządy zwracają kasę”; „ Gmina na łopatkach”). Szczególnym zainteresowaniem Pana Redaktora Szczotki cieszy się temat wykorzystania i rozliczenia funduszy unijnych pozyskanych przez gminę w okresie, gdy byłam wójtem gminy Ślemień. Ich lektura wywołuje u czytelnika wrażenie, że wszystko co zostało zrobione w Gminie Ślemień z funduszy unijnych, zostało zrobione źle, niezgodnie ze złożonymi wnioskami, nie zostało prawidłowo rozliczone. I oczywiście za wszystko odpowiada poprzedniczka obecnego wójta, czyli JA – Małgorzata Pępek obecnie Poseł na Sejm RP.  Czytaj więcej


Spotkanie z dziećmi w Bibliotece Samorządowej

31 stycznia 2014r. w Bibliotece Samorządowej w Żywcu uczestniczyłam wspólnie z młodymi czytelnikami w zakończeniu cyklu zajęć pt. „Podróże z legendą do różnych ciekawych miejsc w Polsce”. Cieszę się, że dzieci tak chętnie czytają książki oraz angażują się w poznawanie naszego kraju poprzez zajęcia plastyczno-literackie, wszystkie te czynności rozwijają ich wyobraźnię.
Dziękuję organizatorom za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu oraz dzieciom za gorące przyjęcie.

Czytaj więcej


Noworoczne Spotkanie z członkami Koła Niewidomych w Żywcu

30 stycznia spotkałam się z członkami Polskiego Związku Niewidomych z kołem żywieckim. Dziękuję za zaproszenie na Noworoczne spotkanie. Jestem zaszczycona, że mogłam się z Państwem spotkać.

Czytaj więcej


Spotkanie Parlamentarnego Zespołu Strażaków

XXXV sesja Rady Powiatu w Żywcu

20 stycznia 2014r. uczestniczyłam w obradach XXXV sesji rady Powiatu  w Żywcu.  Poinformowałam radnych i obecnych gości o podejmowanych przeze mnie staraniach  w sprawie budowy brakującego odcinaka S-69 Przybędza – Milówka, których wynikiem jest wpisanie budowy tego odcinka do instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF -Connecting Europe Facility).  Moje działania wspiera prof. Jerzy Buzek. Parlament  Europejski przyjmując w listopadzie ubiegłego roku budżet na lata 2014 – 2020  zapewnił finansowanie  instrumentu „ Łącząc Europę”. Kolejnym krokiem będzie decyzja Rady Europy, która zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w styczniu 2014r. Projekt budowy tzw. obwodnicy Węgierskiej Górki został wybrany w preselekcji i widnieje już na liście potencjalnych projektów do realizacji w ramach CEF.  W zaczynającej się w 2014 roku
7-letniej perspektywie finansowej odbędą się trzy nabory projektów, pierwszy jeszcze w 2014r.   Czytaj więcej


Ingres bp Romana Pindla do konkatedry Narodzenia NMP w Żywcu.

W niedzielne popołudnie 19 stycznia br. uczestniczyłam w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem nowego biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla. W żywieckiej świątyni biskupa przywitał proboszcz ks. infułat Władysław Fidelus, licznie zgromadzeni przedstawiciele miejscowej parafii, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i kościelnych. Oprawę muzyczną zapewniły chór „Lutnia” oraz regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Wśród uczestników uroczystości szczególnie widoczna była asysta żywiecka, czyli grupa parafian w tradycyjnych strojach mieszczańskich.W swoim pierwszym wystąpieniu w żywieckiej konkatedrze ks. biskup wzywał wszystkich diecezjan do dawania świadectwa, pogłębienia, zrozumienia i obrony wiary. Zapraszał do gruntownej lektury Pisma Świętego oraz zachęcał ludzi pozostających poza Kościołem do wysiłku zrozumienia Syna Bożego.

Czytaj więcej


Spotkanie Noworoczne

16 stycznia 2014r. miałam przyjemność wspólnie ze Starostą Powiatu Żywieckiego, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezesem Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Żywieckiej oraz innymi przedstawicielami władz uczestniczyć w spotkaniu noworocznym.
Tematem spotkania było omówienie ważniejszych zagadnień z działalności Rady Powiatu w Żywcu, założeń dotyczących wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, osiągnięć i planów Lokalnych Grup Działania, sytuacji rynku pracy w Powiecie Żywieckim oraz nowej strategii rozwoju Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej