Wyjątkowa strefa ekonomiczna

Dziś oficjalnie zainaugurowano otwarcie 71 ha obszaru przychylnego przedsiębiorcom. Sprzedano też pierwszą działkę. Chodzi o uruchomienie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w gminie Jasienica, a konkretnie – w Międzyrzeczu Dolnym.
Dziś – 1 czerwca – w trakcie bardzo uroczystego uruchomienia strefy, zorganizowano pierwszy przetarg na grunt. Pierwsza z działek o powierzchni około 2,5 poszła poszła pod młotek za kwotę ponad 3 milionów złotych. Zakupiła ja spółka budowlana CMB z Wyrów na Śląsku. W miejscu tym powstanie przedsiębiorstwo, które już w nowym roku zapewni około 300 miejsc pracy.
Zabiegi o strefę trwały od 2007 roku. Najpierw gmina kupiła grunt, potem z udziałem funduszy unijnych został on kompleksowo uzbrojony. Energię dla działających tam w przyszłości firm zapewni fotowoltaika. Strefa bezprecedensowo wpłynie na rozwój i promocję całego regionu. Dzięki ogromnemu wysiłkowi samorządu i pracy Wójta gminy Janusza Pierzyny powstała jedyna taka w Polsce strefa, nakierowana na ochronę środowiska. Pragnę pogratulować samorządowcom z tego terenu śmiałej, nowatorskiej inicjatywy, a wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej realizacji podziękować w imieniu mieszkańców. Podziękowania składam również za to, że gmina Jasienica otwiera nowe możliwości dla inwestorów i na rynku pracy. Utworzenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej bez wątpienia spowoduje napływ nowych inwestycji.


Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: