Życiorys - Małgorzata Pępęk

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Urodziłam się i wychowałam w Kocierzu Rychwałdzkim. Maturę uzyskałam w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.  Od najmłodszych lat rodzice, nauczyciele, wpoili mi wartości takie jak pracowitość, uczciwość oraz odpowiedzialność za słowa i czyny. Ukończyłam studia wyższe z zakresu administracji w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Od 1990 związana byłam z samorządem gminy Ślemień. Do 2002 zasiadałam w radzie gminy, wchodziłam też w skład zarządu gminy. Przez trzy kolejne kadencje od 2002 roku byłam wójtem gminy, a od listopada 2011 roku Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W trakcie VII kadencji Sejmu w latach 2011-2015 byłam członkiem trzech komisji sejmowych – samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki senioralnej. Pracowałam w pięciu podkomisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz trzech podkomisjach stałych samorządu terytorialnego i 20 podkomisjach nadzwyczajnych. Działałam w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół Strażaków, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Działałam też w czterech grupach bilateralnych.

Oprócz wystąpień i interpelacji poselskich w Sejmie (w sumie blisko 300) pracowałam nad szeregiem ustaw i zmian w przepisach obowiązujących. Siedmiokrotnie występowałam w roli posła sprawozdawcy, byłam sygnatariuszem 96. poselskich projektów ustaw oraz współautorką zmian w ustawach. Wiele z nich przeszło wszystkie etapy trybu ustawodawczego i weszło w życie.

W trakcie obecnej kadencji Sejmu jestem członkiem dwóch komisji sejmowych – samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, administracji i spraw wewnętrznych. Pracuje w dwóch podkomisjach: finansów samorządowych oraz polityki regionalnej i ośmiu podkomisjach nadzwyczajnych. Działam w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Karkonosko-Izerskim Zespole Parlamentarnym Parlamentarnej Grupie Kobiet, Parlamentarnym Zespole ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnym Zespole Strażaków oraz Parlamentarnym Zespole Województwa Śląskiego. Działałam też w sześciu grupach bilateralnych: Polsko-Indyjskiej Grupie Parlamentarnej, której jestem przewodniczącą, Polsko-Indonezyjskiej Grupie Parlamentarnej, gdzie pełnie funkcję wiceprzewodniczącej, Grupie Parlamentarnej Polska-Republika Korei, a także Polsko-Belgijskiej, Polsko-Fińskiej oraz Polsko-Tanzańskiej Grupie Parlamentarnej.

Od lat działam w Ochotniczej Straży Pożarnej i innych organizacjach społecznych. Jestem członkiem Prezydium Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Żywieckiego i Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Ślemieniu.

W swoich działaniach zawsze wykorzystuję wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim zapał po to, by angażować się w poprawę życia mieszkańców w naszym regionie i w kraju z największą uwagą. W 2015 roku zdecydowałam się ponownie kandydować do Sejmu RP. Dzięki ogromnemu społecznemu zaufaniu wyborców mam zaszczyt reprezentować Państwa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej i działać w Państwa imieniu w celu poprawy naszej codziennej rzeczywistości.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, matką dwóch dorosłych córek, oraz babcią. Lubię górskie wycieczki, dobrą muzykę i literaturę.

Udostępnij