pepekmalgoPoseł na Sejm RP Małgorzata Pępek – w trakcie mijającej kadencji Sejmu była członkiem trzech komisji sejmowych – samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki senioralnej. Pracowała i pracuje w pięciu podkomisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz trzech podkomisjach stałych samorządu terytorialnego i 20 podkomisjach nadzwyczajnych. Działa w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół Strażaków. Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Działa też w czterech grupach bilateralnych.

 

Posiada wyższe wykształcenie administracyjne, ukończyła też studia podyplomowe Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku „Zarządzanie w Polskiej Administracji Publicznej a Wspólna Europejska Przestrzeń Administracyjna”. Z początkiem lat 90-tych jej kariera zawodowa została powiązana z działalnością społeczną i samorządową. Przez kilka kadencji była radną Rady Gminy Ślemień oraz członkiem Zarządu Gminy. Przez trzy kolejne kadencje od 2002 roku była wójtem gminy, a od listopada 2011 roku Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Oprócz wystąpień i interpelacji poselskich w Sejmie (w sumie blisko 300) pracowała nad szeregiem ustaw i zmian w przepisach obowiązujących. Siedmiokrotnie występowała w roli posła sprawozdawcy, jest sygnatariuszem 96. poselskich projektów ustaw oraz współautorką zmian w ustawach. Wiele z nich przeszło wszystkie etapy trybu ustawodawczego i weszło w życie. Jej największym sukcesem pracy dla regionu jest pozytywny dla mieszkańców finał starań o dokończenie drogi ekspresowej S69 Bielsko-Granica Państwa. Na odcinku Bielsko-Żywiec odbywa się już ruch pojazdów, a brakujący odcinek zwany obejściem Węgierskiej Górki, został wpisany do wykonania w ramach Krajowego Programu Budowy Dróg i będzie zrealizowany w najbliższych latach. W nowej kadencji zamierza działać na rzecz transportu kolejowego ludności i rewitalizacji linii 190 Bielsko –Cieszyn oraz 97 Żywiec – Sucha Beskidzka. Będzie też starać się o ułatwienia dla inwestycji turystycznych – narciarskich, rowerowych, wyczekiwane oczyszczenie Jeziora Żywieckiego, bezpłatne leki dla seniorów oraz kontrakty pracownicze zamiast tzw. „śmieciówek”.

 

Więcej na :  profil facebook.com/malgorzata.pepek